skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

3 marca 2016, 14:00 Intranetowe korepetycje – KLUCZ do sukcesu

Czy Twojemu dziecku przydałaby się pomoc przy odrabianiu lekcji lub korepetycje przed zbliżającymi się egzaminami? Przepis na czerwony pasek na świadectwie proponuje Fundacja KLUCZ, rozpoczynając udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych oraz korepetycji z zakresu: języka angielskiego, języka rosyjskiego, przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii).

Pomoc ta udzielana będzie bezpłatnie drogą internetową, tj. przez połączenie się ucznia z korepetytorem przy pomocy komunikatora Skype. W przypadku języków obcych możliwe są również konwersacje, których celem będzie poprawa swobody porozumiewania się na poziomie podstawowym.
Z pomocy przy odrabianiu prac domowych oraz w formie korepetycji i konwersacji korzystać mogą:

 • niewidomi i słabowidzący uczniowie ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów,
 • widzący uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których rodzice są osobami niewidomymi lub słabowidzącymi,
 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych bądź słabowidzących.
Uczniowie, którzy chcą korzystać z naszej pomocy powinni napisać wiadomość pod adres:
fundacja@klucz.org.pl. Zgłoszenia mogą dokonać również rodzice lub nauczyciele uczniów.
Do maila prosimy załączyć zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności albo zaświadczenie okulistyczne stwierdzające uszkodzenie wzroku. Może być również zdjęcie tych dokumentów w wersji elektronicznej.
W e-mailu prosimy podać:
 • klasę, do której uczęszcza uczeń i rodzaj szkoły (podstawowa lub gimnazjum,
 • informację o szkole (ogólnodostępna albo ośrodek szkolno-wychowawczym dla niewidomych czy słabowidzących),
 • adres zamieszkania,
 • adres email,
 • login Skype,

 • [*nr telefonu,
 • rodzaj pomocy: odrabianie lekcji, konwersacje, korepetycje,
 • z jakiego języka lub przedmiotu.
Po otrzymaniu wymienionych informacji i dokumentów ocenimy możliwości udzielenia pomocy, w przypadku pozytywnej oceny, sprawa zostanie przekazana osobie, która będzie prowadziła zajęcia. Osoba ta ustali z zainteresowanym uczniem zakres pomocy oraz dni i godzin, w których pomoc będzie udzielana.
Uwaga! Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie, a pomoc udzielana najbardziej potrzebującym. Zgłaszać się można od zaraz. Warto dodać, że pomoc może okazać się bardzo potrzebna uczniom ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum. Korzystając z niej, można poprawić oceny na końcowym świadectwie.

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
tel. 602 638 466
e-mail: fundacja@klucz.org.pl
klucz.org.pl