skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 marca 2016, 14:47 Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o podjęciu prac nad nowelizacją rozporządzenia określającą nowe zasady wydawania tego dokumentu.

Konieczność zmian w przepisach dotyczących tzw. białych legitymacji wynika z nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 25 września 2015 r.
Zawiera ona m.in. nowe zapisy dotyczące zasad wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością.
Nowe rozporządzenie będzie zawierać przepisy, które szczegółowo określą zarówno tryb wydawania legitymacji, jak i ich wymagania techniczne. Dokument będzie wydawany bezpłatnie, a 15 zł będzie trzeba zapłacić, wyrabiając duplikat. Brak jest na razie informacji o możliwościach wymiany starej legitymacji.
Warto nadmienić, iż legitymacje będą wydawane na czas określony. Wg naszych informacji planuje się wydawanie dokumentów dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci przed ukończeniem 16 roku życia) maksymalnie na 5 lat. Natomiast legitymacje wydawane dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby, które ukończyły 16 lat) zachowają swoją ważność maksymalnie przez lat 10.
Będziemy śledzić prace nad rozporządzeniem, które w praktyce wskaże, jak starać się o wydanie nowego dokumentu, a także określi okres ważności wcześniej wyrobionych legitymacji.