skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 lutego 2016, 14:35 Jak smakuje szczęście?

Szczęście. Każdy nosi na nie inną receptę, inaczej je określa, dla każdego ma ono inny smak. Ilu więc ludzi, tyle możliwości, ilu artystów, tyle sposobów na wyrażenie siebie!

Swoją interpretację tego stanu świadomości można zaprezentować w konkursie „Smak szczęścia”. Skierowany jest on do artystów z niepełnosprawnością, którzy za pomocą pióra, obiektywu aparatu fotograficznego lub pędzla, potrafią odpowiedzieć na pytanie „Czy szczęście smakuje”? Organizatorem konkursu jest Fundacja Arka Bydgoszcz.

Nagroda konkursowa
Wyróżnione i zauważone przez Kapitułę prace – zarówno literackie, jak fotograficzne i malarskie – zostaną wydane w kolejnej publikacji z cyklu „Niepełnoprawni odkrywają świat". Będzie to album zawierający wyróżnione prace, którym zainspirujemy nie tylko siebie nawzajem, ale też otaczający nas świat.
Celem konkursu jest twórcza aktywizacja osób z niepełnosprawnością, przybliżenie społeczeństwu świata osób z niepełnosprawnościami, promowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, kształtowanie klimatu społecznej akceptacji oraz integracja osób sprawnych i z niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z całego kraju, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu konkursu.
Każdy z uczestników konkursu literackiego przysyła tylko jedną pracę - jedno opowiadanie plus jeden scenariusz do opowiadania. Praca nie może przekroczyć pięciu stron maszynopisu. Forma literacka jest dowolna, jednak pracę należy sporządzić czcionką Times New Roman, rozmiar 12.
Każdy z uczestników konkursu fotograficznego przysyła maks. 3 zdjęcia w wersji analogowej (odbitki), dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową. Dopuszczalny format fotografii to min. 21 cm x 15 cm, a maks. 45 cm x 30 cm.
Każdy z uczestników konkursu malarskiego przysyła maks. 3 prace w wersji oryginalnej, dołączając jednocześnie ich wersję cyfrową. Ze względu na pozycje albumowe - przesłać w formie cyfrowej. Dopuszczalny format obrazu od A4 (21 cm X 29,7 cm) do B1 (70 cm x 100 cm).
Prace należy wysyłać do dnia 31.03.2016 r. na adres:
Fundacja Arka Bydgoszcz
ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz
z dopiskiem: “KONKURS”
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na fundacja-arka.org.