skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

28 stycznia 2016, 14:31 Prosimy dotykać eksponatów

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do uczestnictwa
oraz współorganizacji I Ogólnopolskiej Konferencji „Prosimy dotykać eksponatów”,
która odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku.

Konferencja inspirowana jest wystawą prezentowaną
w Dworze Artusa i dotyczyć będzie problemów dostosowania instytucji kulturalnych o charakterze wystawienniczym do potrzeb osób z dysfunkcjami poznawczymi.

Podczas spotkania zastanowimy się, jak można skonstruować ofertę kulturalną, skierowaną szczególnie do osób niewidomych i słabowidzących, którzy są grupą, stanowiącą największe wyzwanie w przestrzeni muzealnej spośród wszystkich występujących niepełnosprawności.

Głównym ośrodkiem działań artystycznych i kulturalnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym jest Dwór Artusa. Zaangażowanie tej placówki w wyrównywanie szans i znoszenie barier zostało nagrodzone 3 grudnia 2010 roku nagrodą „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym 2010”.

W odpowiedzi na otrzymaną nobilitację i zapotrzebowanie osób z dysfunkcjami poznawczymi Dział Edukacji, Promocji i PR-u Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w 2012 roku podjął pierwsze próby zorganizowania i adaptacji zabytkowej przestrzeni Dworu Artusa, czego owocem była otwarta 20 grudnia 2013 roku wystawa „Prosimy dotykać eksponatów”. Wystawę odwiedziło już kilkaset osób z dysfunkcją wzroku, ponadto cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem pozostałych zwiedzających, w tym osób starszych oraz dzieci, przyczyniając się do uwrażliwiania na ten problem w kontekście społeczno-kulturowym.

Ekspozycja „Prosimy dotykać eksponatów” natchnęła do zorganizowania dyskusji, dotyczącej problemów adaptacji wnętrz muzealnych oraz możliwości ich rozwiązania na gruncie polskim. Warto wspomnieć, że wystawa została doceniona podczas międzynarodowej XII Edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND, która odbyła się 4-5 grudnia 2014 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do refleksji na ten temat, zabrania głosu w dyskusji oraz podzielenia się własnym doświadczeniem. Chęć uczestnictwa i propozycję tematów prosimy zgłaszać do 29 lutego 2016, na adres edukacja@mhmg.pl.


Koordynatorki I Ogólnopolskiej Konferencji „Prosimy dotykać eksponatów”
Anna Mallek-Bojke i Karolina Wąsowska
Dział Edukacji, Promocji i PR-u
Tel. 58 76 79 135, 58 76 79 172