skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

4 listopada 2015, 15:01 "PlatMat, Narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku"

28 października 2015 r. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych wraz z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, konferencja poświęcona platformie matematycznej dedykowanej nauczycielom matematyki uczącym tego przedmiotu dzieci niewidome i słabowidzące. Platforma składa się z trzech zasadniczych aplikacji i dwóch wykonawczych programów, których głównym zadaniem jest usprawnienie, a niekiedy wręcz zorganizowanie nauczania dzieci z problemami wzroku w szkołach podstawowych i gimnazjach, także w szkołach integracyjnych. Udział w konferencji wzięli: pracownicy IMM omawiający całe przedsięwzięcie, przedstawiciele Fundacji „Trakt” – przybliżający idee stworzenia „Platmat”, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, ogólnodostępnych, integracyjnych, a także z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących, przedstawiciele wyższych uczelni oraz rodzice i uczniowie. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Dodać należy, że cały projekt wprowadza rozwiązania unikalne, nigdzie dotąd niestosowane.
Platforma „Platmat” składa się z trzech podstawowych modułów – aplikacji: „Nauczyciel”, „Uczeń Słabowidzący” oraz „Uczeń Niewidomy”. Wszystkie wspomniane aplikacje są ze sobą ściśle powiązane. Działają na dwóch płaszczyznach: offline (relacja nauczyciel/uczeń np. w ramach zajęć w klasie) i online (za pośrednictwem sieci Internet). Nadrzędną jest aplikacja „Nauczyciel”. W przypadku zajęć w klasie nauczyciel łączy się z uczniami za pośrednictwem sieci bezprzewodowej wewnętrznej lub zewnętrznej. Na swoim ekranie widzi wszystkich podłączonych w danym momencie uczniów. Aplikacja nie przewiduje bezpośrednich połączeń między uczniami. Aplikacja daje możliwość tworzenia bazy zasobów matematycznych, np. zbiorów zadań do wykonania. Dane możemy gromadzić globalnie (na platformie) oraz lokalnie na dyskach użytkowników (nauczycieli i uczniów). Schemat pracy wygląda następująco: nauczyciel przesyła uczniom zadanie do wykonania, a program sam dostosowuje przekazane zadanie do możliwości percepcyjnych odbiorcy. To znaczy, że osoba niewidoma odbiera zadanie w postaci możliwej do zinterpretowania przez mowę syntetyczną lub dowolny czytnik brajlowski, osoba słabowidząca z kolei może otrzymane zadanie wyświetlać w dogodnych dla siebie barwach i rozmiarze. Rozwiązane zadanie przesłane zwrotnie do nauczyciela znowu otrzymuje postać wyjściową. Należy dodać, że wszelkie konwersje odbywają się błyskawicznie na bieżąco. Nauczyciel ma możliwość stałego podglądu pracy uczniów z możliwością ingerowania, gdy zajdzie taka konieczność. Systemem wyjściowym Aplikacji jest system Windows 8.1. Wydruk może być wykonany w czarnym druku, piśmie punktowym (drukarki Everest czy Tiger) lub na drukarkach 3D. Niestety na razie nie jest możliwe drukowanie na papierze puchnącym.
W skład oprogramowania wchodzą także „Kubarytmy” – program niezwykle użyteczny przy nauce pisemnego: mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. Na uwagę zasługuje „Szkolny Kalkulator”, umożliwiający wykonywanie działań zgodnie z porządkiem matematycznym. Należy zaznaczyć, że twórcy „Platmat” przywiązują ogromną wagę do prawidłowego zastosowania obowiązującej brajlowskiej notacji matematycznej (np. poprawne pisanie ułamków złożonych czy zapisywanie formuł).
To nie wszystko. Platforma „Platmat” może być wykorzystywana do zdalnego nauczania matematyki przez Internet, np. w formie korepetycji oraz w pracy w trybie e-learning. Uczeń może samodzielnie korzystać z aplikacji i poprzez samokształcenie nabywać umiejętności.
Platforma doczekała się już kilku nagród. Istnieje też jej wersja w języku angielskim, również w Niemczech i Czechach myśli się poważnie nad jej zastosowaniem. Podczas dyskusji zadawano wiele konkretnych pytań.
Reasumując: „platmat” jest unikatowym rozwiązaniem, które może mieć niemałe znaczenie w nauczaniu matematyki dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Zwłaszcza w perspektywie obowiązkowego zdawania matematyki na maturze. Z testową wersją aplikacji można zapoznać się na stronie platmat.pl

Sławomir Klimkowski
Agnieszka Fabisiak
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych