skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

18 stycznia 2010, 07:42 Idę do pracy

W siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki przez cały 2010 rok będą prowadzone zajęcia aktywizujące do pracy osoby niewidome i słabowidzące. W ramach projektu Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Niewidomych i Słabowidzących odbędą się szkolenia komputerowe (2 razy w tygodniu po 4 godz.), lekcje języka angielskiego (2 razy w tygodniu po 4 godz.) i cykl zajęć pt. "Idę do pracy", prowadzonych przez psychologa, prawnika, doradcę zawodowego, wizażystę i rehabilitanta (5 razy w tygodniu po 4 godz.). Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa łódzkiego, mających orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej i bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo (preferowani 50+), niekorzystających ze wsparcia w ramach projektów z Działania 1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za okres uczestnictwa w szkoleniu przewidziana jest wypłata zasiłku szkoleniowego w wysokości 4.00 zł brutto za godzinę szkolenia. Organizatorzy zapewniają materiały promocyjne i dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć. W ramach projektu uruchomiono punkt informacyjny czynny w poniedziałki i środy w godz. 10.00-16.00. Można tam uzyskać szczegółowe informacje o projekcie i wszelkie informacje dotyczące uregulowań sytuacji osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki mieści się przy ul. Więckowskiego 13 w Łodzi. Zapisy: - osobiście - ul. Więckowskiego 13 w godz.10.00-15.00, - telefonicznie: nr tel.: 042 633 44 18 , 0784 350 124 , 0784 350 204 .