skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Aktualności

„Aktywny Absolwent” szansą na podniesienie kompetencji zawodowych

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach,
• są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Termin realizacji projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2020 r.

Uczestnikom oferujemy:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie projektu w sekcji „Pliki do pobrania”.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, zapoznać się z regulaminem uczestnictwa i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.
Zapraszamy do udziału w projekcie!