skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Komunikat

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski realizuje projekt pt. "Wsparcie młodzieży niepełnosprawnej w celu uzyskania zatrudnienia na otwartym rynku pracy". Jest on skierowany do młodzieży:
- bezrobotnej,
- w wieku do 26. roku życia,
- w szczególności niewidomej i słabowidzącej,
- posiadającej aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- nie uczącej się w systemie dziennym,
- pragnącej uzyskać zatrudnienie.
Realizacja projektu zakończy się 31 lipca 2005 r. Podstawą działań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu, które zamierzamy realizować między innymi poprzez:
- szkolenia, mające na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w wyuczonych zawodach (w szczególności w zakresie technik biurowych, organizacji pracy biura, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, masażu i fizjoterapii oraz drenażu limfatycznego),
- szkolenia, dające możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz znajomości języków obcych,
- szkolenia i kursy, pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji - nowego zawodu, w szczególności: pracownik ochrony fizycznej, pracownik dozoru mienia oraz pracownik biurowy,
- praktyki 1-3-miesięczne u pracodawców.
W ramach projektu będą świadczone usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego. Przewidujemy organizację różnych form warsztatów związanych z aktywizacją zawodową młodzieży.
Osoby spełniające powyższe warunki i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30 pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów, tel./fax: (0-32) 348-30-51, tel. (0-32) 241-49-62 w. 15,
e-mail: sosw-chorzow@wp.pl, młodzież@chorzow-online.pl, www.mlodziez.chorzow-online.pl