skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Fundacja Pomocy Niewidomym

Jak podają statystyki, oprócz Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju istnieje kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji, mających w swym statucie działania na rzecz inwalidów wzroku. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Pomocy Niewidomym, z siedzibą w Warszawie. Powołano ją w 1992 r. W zamyśle jej założycieli było niesienie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Temu celowi służyć miały różnego rodzaju kursy, szkolenia, także wspólne wyjazdy sportowe i rekreacyjne oraz poradnictwo w doborze sprzętu komputerowego. Działająca w formie wolontariatu Fundacja prowadziła również akcje charytatywne, zbierała np. odzież dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Wszystko na niewielką skalę.
Na początku lat dziewięćdziesiątych o grantach niewiele wiedziano, europejskie programy pomocowe dopiero się rozpoczynały. Brakowało też osób, które by zechciały czy potrafiły pisać projekty pod owe programy, a potem miały ochotę je koordynować. Środki finansowe na swoją działalność Fundacja czerpała z kieszeni prywatnego sponsora. Dopiero w grudniu 2002 r., pod nową prezesurą, zaczęło się pilne wyszukiwanie i śledzenie na bieżąco wszystkich grantów europejskich dotyczących osób niepełnosprawnych, i pisanie wniosków.
- Nie wszystkie przeszły - mówi Magda Kiełczewska, obecna prezeska Fundacji - ale dzięki naszemu uporowi otrzymaliśmy grant od Fundacji OSKA, z Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych "Fundusz dla Kobiet". Finansowe wsparcie pozwoliło nam przystąpić do realizacji projektu pod nazwą "Stop przemocy. Kobiety niewidome też znają swoje prawa". Na seminariach i warsztatach organizowanych w siedzibach okręgów i kół Polskiego Związku Niewidomych (w styczniu w Opolu i w Krakowie, w lutym w Częstochowie) prawnicy i psychologowie zapoznają członkinie (także członków) tej organizacji z prawami przysługującymi ofiarom przemocy. Najpoważniejszym problemem jest przemoc domowa. Uważana za wstydliwą, skrzętnie skrywana jest w czterech ścianach domu. Kobiety, uzależnione od partnera bądź męża, zazwyczaj o niej milczą. Z rozmów i pytań, które padają na zajęciach, zorientowaliśmy się jednak, że przypadki tego rodzaju przemocy w środowisku osób niewidomych nie są odosobnione, są natomiast bardzo bolesne. Wydaliśmy "Informator dla kobiet", w którym podaliśmy instrumenty prawne stosowane w celu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Zamieściliśmy w nim także praktyczne wskazówki dla ofiar przemocy, informacje o akcji "Bezpieczna taksówka dla kobiet" oraz wzory pism i wykaz wybranych organizacji, które pomagają kobietom - ofiarom przemocy. Realizacja projektu "Stop przemocy. Kobiety niewidome też znają swoje prawa" to najważniejsza sprawa, którą obecnie prowadzi Fundacja Pomocy Niewidomym. Ale nadal piszemy wnioski, szukamy nowych źródeł finansowania na inne nasze cele, m.in. na doszkalanie komputerowe osób niewidomych. Czynimy, na przykład, starania o skorzystanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Informator dla kobiet" jest obecnie rozsyłany do środowisk zrzeszających osoby z dysfunkcją wzroku lub pracujących z takimi osobami. Wkrótce zostanie także zamieszczony na tworzonej stronie internetowej Fundacji: www.fundacjapn.info. Zamówienia na powyższe wydawnictwo można wysyłać (podając adres dla korespondencji) na e-mail Fundacji: fundacjapn(małpa)interia.pl.
A.A.