skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Warunki prenumeraty

Zamówienia na prenumeratę "Pochodni" w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej, na dyskietce i na kasetach przyjmuje dział kolportażu Zakładu Nagrań i Wydawnictw ZN, spółka z o.o., ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, tel.: (0-22) 831-22-71 w. 227, 217. Termin przyjmowania prenumeraty na rok następny upływa 15 listopada roku bieżącego. W ciągu roku przyjmujemy zgłoszenia na prenumeratę kwartalną. Termin składania zamówienia upływa na jeden miesiąc przed nadchodzącym kwartałem.
Cena 1 egzemplarza "Pochodni" w wersji czarnodrukowej, brajlowskiej oraz na dyskietce wynosi 2 zł, natomiast za "Pochodnię" na kasetach Czytelnik płaci 6 zł. Roczna prenumerata wersji czarnodrukowej, brajlowskiej i na dyskietce wynosi 24 zł, natomiast wersji kasetowej - 72 zł. Należność za prenumeratę trzeba wpłacać na konto: Zakład Nagrań i Wydawnictw ZN, Pekao S.A. XV O/Warszawa, 38124028871111000033882538. Na składanym zamówieniu należy zaznaczyć, jaką wersję czasopisma Czytelnik pragnie otrzymywać. Przedstawione warunki prenumeraty dotyczą zamówień indywidualnych i grupowych.