skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Od redakcji

Zbliża się kolejny, 16 już Zjazd Krajowy Polskiego Związku Niewidomych. Na początku kwietnia delegaci, wybrani w całym kraju w trakcie okręgowych zjazdów PZN, zbiorą się w Warszawie, by wybrać władze Związku na następną kadencję i by wyznaczyć kierunki działania naszej organizacji. To wtedy ustalone zostaną priorytety, to wtedy nazwane zostaną najważniejsze sprawy, jakimi powinien zajmować się PZN przez najbliższe 4 lata. W bieżącym numerze „Pochodni” nie piszemy nic o czekającym nasze stowarzyszenie zjeździe, nie piszemy, ponieważ nikt z naszych czytelników, nikt z działaczy Związku nie przysłał nam ani jednego artykułu na ten temat. Nie pojawiły się teksty nawiązujące do drukowanych w ubiegłym roku refleksji obecnej prezes PZN Anny Woźniak-Szymańskiej. Nie doszło do, mniej lub bardziej, ożywionej dyskusji o przyszłości naszego stowarzyszenia.
Jest jeszcze szansa, by to zmienić. Przed Zjazdem ukaże się jeszcze jeden numer „Pochodni”, możemy też wydać dowolną liczbę biuletynów informacyjnych. Wszystko zależy od tego, czy zechcą Państwo zabrać głos w sprawie przyszłości Polskiego Związku Niewidomych, czy zechcą Państwo podzielić się swymi przemyśleniami z innymi czytelnikami „Pochodni”. Gorąco do tego zachęcamy. Spraw, które powinny zostać przedyskutowane, przemyślane, a przynajmniej zgłoszone delegatom jest z pewnością niemało. Czekamy na Państwa artykuły.