skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

RSS Na bieżąco

12 lipca 2018, 15:21 Wydarzenia dostępne dla wszystkich

Kulturalna, sportowa i społeczna Warszawa bez barier – to główny cel Fundacji Kultury bez Barier, Fundacji Widzialni i Urzędu m.st. Warszawy, które od kilku miesięcy razem pracują nad wytycznymi dostępności wydarzeń miejskich. »

9 lipca 2018, 12:31 Lista przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Baza zawiera dane 403 podmiotów z 12 województw i będzie uzupełniana o kolejne. »

6 lipca 2018, 15:01 Wsparcie według potrzeb

Kongres odbył się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Warszawie i został zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Spotkanie otworzył rektor JM Stefan M. Kwiatkowski, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, a marszałek Sejmu Marek Kuchciński przesłał list do uczestników. »

4 lipca 2018, 13:06 Droga do integracji i samodzielności

Fundacja Trakt zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujące województwo mazowieckie do udziału w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”. »

3 lipca 2018, 14:24 Poradnia leczenia zeza

Od 1 lipca 2018 roku w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN w Warszawie przy ul. Karmelickiej 26 rozpoczyna działanie nowa Poradnia Leczenia Zeza, która realizuje świadczenia w ramach umowy z MOW NFZ. Poradnia czynna jest we wtorki, czwartki i piątki. Rejestracja odbywa… »

Więcej informacji "Na bieżąco"

Redakcja

Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Marta Michnowska - redaktor
Dorota Ciborowska - redaktor
Barbara Zarzecka - sekretarz redakcji

Kolegium redakcyjne:
Teresa Dederko
Kazimierz Gąska
Robert Więckowski
Anna Woźniak-Szymańska
Hanna Wysocka


Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa
tel.: (22) 6351910, 8312271 wew. 253

e-mail: pochodnia@pzn.org.pl

Wydawca: Polski Związek Niewidomych
Czasopismo współfinansowane ze środków PFRON
Numer ISSN: 1427-5864

Aktualny numer

nr 3 (924), czerwiec 2018

W numerze m.in.

Aktualności

Być mamą, być tatą

Felieton

Parę myśli o wakacjach

Znani i lubiani

Miał szczęście i umiał się nim dzielić

1 maja 2018 r. odszedł w wieku 87 lat Tadeusz Majewski, doktor psychologii, który zawodowo i… »

Pełny spis treści